Domnic 250 EW - sucha zgnilizna kapustnych

Zwalczanie: sucha zgnilizna kapustnych, stosowany na rzepak ozimy


Środek: Domnic 250 EW

Dawka: 1 l/ha
Termin stosowania: Wiosną w poczśtkowej fazie wzrostu pędu głównego. Stosowanie środka wiosną wpływa również na skrócenie łodygi i usztywnienie roślin, dzięki czemu zmniejsza się zagrożenie wyleganiem.

Informacje dodatkowe:
- tebukonazol - 250 g (prod. Sharda Worldwide Exports Pvt. Ltd.) w 1 litrze środka
- szkodliwy, drażniący, działajacy szkodliwie na rozrodczość kat. 3, Xn oraz zrwoty R22, R36, R63
- niebezpiczny dla środowiska oraz zwrot R51/53


Najczęściej wyszukiwane ogłoszenia w serwisie