Golden Azzox 250 SC - antraknoza fasoli, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa

Zwalczanie: antraknoza fasoli, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, stosowany na fasola szparagowa


Środek: Golden Azzox 250 SC

Dawka: 0,8 l/ha
Termin stosowania:

Informacje dodatkowe:
- azoksystrobina - 250 g (prod. Syngenta Crop Protection UK Ltd.)
- nie jest klasyfikowany zgodnie z kryteriami określonymi w przepisach o substancjach i preparatach chemicznych
- R 50/53, niebezpieczny dla środowiska, N


Najczęściej wyszukiwane ogłoszenia w serwisie