Warning: Creating default object from empty value in /plugins/system/nonumberelements/helpers/parameters.php on line 129
 Zaprawa zbożowa Orius 02 WS - głownia pyląca, głownia zwarta, zgorzel siewek 
Zaprawa zbożowa Orius 02 WS - głownia pyląca, głownia zwarta, zgorzel siewek

Zwalczanie: głownia pyląca, głownia zwarta, zgorzel siewek, stosowany na jęczmień jary, jęczmień ozimy


Środek: Zaprawa zbożowa Orius 02 WS

Dawka: 150 g środka/100 kg ziarna siewnego
Termin stosowania:

Informacje dodatkowe:
- tebukonazol - 2 % (prod. Irvita Plant Protection NV)
- szkodliwy, działający szkodliwie na rozrodczość kat. 3, Xn oraz zwrot R63
- nie klasyfikuje się zgodnie z kryteriami określonymi w przepisach o subst. i prep. chemicznych


Najczęściej wyszukiwane ogłoszenia w serwisie