Warning: Creating default object from empty value in /plugins/system/nonumberelements/helpers/parameters.php on line 129
 Funaben Plus 02 WS - głownia pyląca, głownia zwarta, zgorzel siewek 
Funaben Plus 02 WS - głownia pyląca, głownia zwarta, zgorzel siewek

Zwalczanie: głownia pyląca, głownia zwarta, zgorzel siewek, stosowany na jęczmień ozimy, jęczmień jary


Środek: Funaben Plus 02 WS

Dawka: 150 g środka/100 kg ziarna siewnego
Termin stosowania:

Informacje dodatkowe:
- tebukonazol - 2 % (prod. Makhteshim-Agan - Industries Ltd.)
- szkodliwy, działający szkodliwie na rozrodczośc kat. 3 z przypisanym symbolem Xn oraz zwrot R63
- nie jest klasyfikowany zgodnie z kryteriami określonymi w przepisach o substancjach i preparatach chemicznych


Najczęściej wyszukiwane ogłoszenia w serwisie