Promax 450 EC - mączniak prawdziwy

Zwalczanie: mączniak prawdziwy, stosowany na żyto


Środek: Promax 450 EC

Dawka: 1 l/ha
Termin stosowania:

Informacje dodatkowe:
- prochloraz - 450 g (prod. Makhteshim Chemical Works Ltd)
- nie jest klasyfikowany zgodnie z kryteriami określonymi w przepisach o substancjach i preparatach chemicznych
- R51/53, niebezpieczny dla środowiska, N


Najczęściej wyszukiwane ogłoszenia w serwisie