Warning: Creating default object from empty value in /plugins/system/nonumberelements/helpers/parameters.php on line 129
 Lenazar 80 WP - chwasty dwuliścienne, chwasty jednoliścienne 




Lenazar 80 WP - chwasty dwuliścienne, chwasty jednoliścienne

Zwalczanie: chwasty dwuliścienne, chwasty jednoliścienne, stosowany na burak cukrowy, burak pastewny


Środek: Lenazar 80 WP

Dawka: 0,75 kg/ha - przed wysiewem buraków 1 kg/ha - równocześnie z siewem
Termin stosowania: Przedwschodowo: - przed wysiewem buraków - po opryskaniu glebę wymieszać broną do głębokości 2-3 cm. - równocześnie z siewem lub w 1-3 dni po siewie buraków, ale przed ich skiełkowaniem.

Informacje dodatkowe:
- lenacyl - 80 % (prod. Du Pont de Nemours)
- nie jest klasyfikowany zgodnie z kryteriami określonymi w przepisach o substancjach i preparatach chemicznych
- niebezpieczny dla środowiska, N oraz zwrot R50/53






Najczęściej wyszukiwane ogłoszenia w serwisie