Successor T 550 SE - chwasty jednoliścienne, chwasty dwuliścienne

Zwalczanie: chwasty jednoliścienne, chwasty dwuliścienne, stosowany na kukurydza


Środek: Successor T 550 SE

Dawka: 4 l/ha
Termin stosowania: Środek stosować po siewie przed wschodami lub wcześnie po wschodach do fazy 1-3 liści kukurydzy. Successor T 550 SE może skuteczniej zwalczać chwastnicę jednostronną podczas zabiegu wykonanego przed wschodami kukurydzy.

Informacje dodatkowe:
- petoksamid - 300 g (prod. Stahler International GmbH and Co. KG), terbutyloazyna - 250 g (prod. Oxon Italia) w 1 litrze środka
- szkodliwy, drażniący z przypisanym symbolem Xn oraz zwroty R22, R36
- niebezpieczny dla środowiska z przypisanym symbolem N oraz zwrot R50/53


Najczęściej wyszukiwane ogłoszenia w serwisie