Linurex 500 SC - chwasty jednoroczne dwuliścienne

Zwalczanie: chwasty jednoroczne dwuliścienne, stosowany na bobik


Środek: Linurex 500 SC

Dawka: 1,5-2 l/ha
Termin stosowania: Opryskiwać bezpośrednio po siewie

Informacje dodatkowe:
- linuron - 500 g (prod. Agan Chemicals Manufactures Ltd.) w 1 litrze środka
- sklasyfikowany jako pozostałe
- bardzo toksyczny


Najczęściej wyszukiwane ogłoszenia w serwisie