Domino 700 SC - chwasty jednoroczne dwuliścienne, chwasty jednoroczne jednoliścienne

Zwalczanie: chwasty jednoroczne dwuliścienne, chwasty jednoroczne jednoliścienne, stosowany na burak cukrowy


Środek: Domino 700 SC

Dawka: 2 l/ha
Termin stosowania: Ochrona buraka w optymalnych warunkach jednym zabiegiem - po siewie przed wschodami chwastów na dobrze uprawioną (bez grud) i wilgotną glebę.

Informacje dodatkowe:
- metamitron - 700 g (prod. Makhteshim-Agan - Industries Ltd.) w 1 litrze środka
- szkodliwy, Xn oraz zwrot R22
- niebezpieczny dla środowiska, N oraz zwrot R50/53


Najczęściej wyszukiwane ogłoszenia w serwisie