Warning: Creating default object from empty value in /plugins/system/nonumberelements/helpers/parameters.php on line 129
 Roundup TransEnergy 450 SL - chwasty jednoroczne dwuliścienne, chwasty jednoroczne jednoliścienne, chwasty wieloletnie dwuliścienne, chwasty wieloletnie jednoliścienne 
Roundup TransEnergy 450 SL - chwasty jednoroczne dwuliścienne, chwasty jednoroczne jednoliścienne, chwasty wieloletnie dwuliścienne, chwasty wieloletnie jednoliścienne

Zwalczanie: chwasty jednoroczne dwuliścienne, chwasty jednoroczne jednoliścienne, chwasty wieloletnie dwuliścienne, chwasty wieloletnie jednoliścienne, stosowany na burak cukrowy


Środek: Roundup TransEnergy 450 SL

Dawka: 1-2 l/ha
Termin stosowania: Wiosną przed wschodami rośliny uprawnej. Środek stosować po wschodach chwastów, ale nie później niż na 3 dni przed wschodami buraka cukrowego.

Informacje dodatkowe:
- glifosat - 450 g (prod. Monsanto Europe S.A/N.V) w 1 litrze środka
- nie jest klasyfikowany zgodnie z kryteriami określonymi w przepisach o substancjach i preparatach chemicznych
- niebezpieczny dla srodowiska z przypisanym symbolem N oraz zwrot R51/53


Najczęściej wyszukiwane ogłoszenia w serwisie