Roundup TransEnergy 450 SL - chwasty jednoroczne dwuliścienne, chwasty jednoroczne jednoliścienne, chwasty wieloletnie dwuliścienne, chwasty wieloletnie jednoliścienne

Zwalczanie: chwasty jednoroczne dwuliścienne, chwasty jednoroczne jednoliścienne, chwasty wieloletnie dwuliścienne, chwasty wieloletnie jednoliścienne, stosowany na cebula z siewu, marchew z siewu, pietruszka z siewu, por z siewu


Środek: Roundup TransEnergy 450 SL

Dawka: 0,5-1,5 l/ha
Termin stosowania: Środek stosować po wschodach chwastów, ale nie później niż na 2-3 dni przed wschodami rośliny uprawnej

Informacje dodatkowe:
- glifosat - 450 g (prod. Monsanto Europe S.A/N.V) w 1 litrze środka
- nie jest klasyfikowany zgodnie z kryteriami określonymi w przepisach o substancjach i preparatach chemicznych
- niebezpieczny dla srodowiska z przypisanym symbolem N oraz zwrot R51/53


Najczęściej wyszukiwane ogłoszenia w serwisie