Fernando 225 EC - chwasty wieloletnie dwuliścienne, chwasty jednoroczne dwuliścienne

Zwalczanie: chwasty wieloletnie dwuliścienne, chwasty jednoroczne dwuliścienne, stosowany na użytki zielone


Środek: Fernando 225 EC

Dawka: do zwalczania jednorocznych i wieloletnich chwastów dwuliściennych w dawce 2 - 4 l/ha. Do jednoczesnego zwalczania ostrożenia i szczawiu stosować dawkę 4 l/ha. Do zwalczania pokrzyw stosować wiosną dawkę 3 l/ ha. do zwalczania szczawiu w dwóch zabiegach środek zastosować wiosną w dawce 2 l/ha, następnie wczesną jesienią (nie później niż do połowy września) ponownie zastosować dawkę 2 l/ha. Środek zastosować, gdy chwasty osiągnęły wysokość nie więcej niż 25 cm i wytworzyły co najmniej 3-4 liście właściwe.
Termin stosowania: Środek stosować w okresie intensywnego wzrostu traw i chwastów, najlepiej w początkowym okresie ich wegetacji wiosną. Jeśli ruń została skoszona lub wypasana zwierzętami, należy odczekać 2-3 tygodnie do cz

Informacje dodatkowe:
- trichlopyr w postaci estru butoksyetylowego - 100 g (prod. Dow AgroSciences LLC), fluroksypyr w postaci estru 1-etyloheptylowego - 75 g (prod. Dow AgroSciences LLC), chlopyralid - 50 g (prod. Dow AgroSciences LLC) w 1 litrze środka
- szkodliwy, Xn oraz zwroty R37/38, R41, R43, R65, R67
- niebezpieczny dla środowiska, N oraz zwrot R51/53


Najczęściej wyszukiwane ogłoszenia w serwisie